Үр дүнд: 72
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Булган аймгийн ТЕЗ-ийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланАудитын тайланБулган аймаг2020
2.Санхүү аудитын тайланАудитын тайланБулган аймаг2020
3.Булган аймгийн ТЕЗ-ийн 2019 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланБулган аймаг2020
4.Орхон сумын ЗДТГ-ын 2019 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2020
5.Хутаг-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 2019 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2020
6.Тэшиг сумын ЗДТГ-ын 2019 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2020
7.Баяннуур сумын ЗДТГ-ын 2019 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2020
8.Булган аймгийн ЗДТГ-ын 2019 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2020
9.Бугат сумын ЗДТГ-ын 2019 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2020
10.Булган аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 онд хийж гүйцэтгэсэн санхүүгийн тайлангийн дүнгийн талаарАудитын тайланБулган аймаг2020
11.Булган аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 онд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн алдаа зөрчилд хариуцлага тооцуулахаар хүргүүлсэн саналАудитын тайланБулган аймаг2020
12.Булган аймгийн Тэшиг сумын ТТЗ-ийн 2019 оны СТААудитын тайланБулган аймаг2020
13.Булган аймгийн Баяннуур сумын ТТЗ-ийн 2019 оны СТААудитын тайланБулган аймаг2020
14.Булган аймгийн Бугат сумын ТТЗ-ийн 2019 оны СТААудитын тайланБулган аймаг2020
15.Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын ТТЗ-ийн 2019 оны СТААудитын тайланБулган аймаг2020
16.Булган аймгийн Гурванбулаг сумын ТТЗ-ийн 2019 оны СТААудитын тайланБулган аймаг2020
17.Булган аймгийн Хангал сумын Хялганат тосгоны ЗАААудитын тайланБулган аймаг2020
18.Булган аймгийн Рашаант сумын ТТЗ-ийн 2019 оны СТААудитын тайланБулган аймаг2020
19.Булган аймгийн Орхон сумын ТТЗ-ын 2019 оны СТААудитын тайланБулган аймаг2020
20.Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын ТТЗ-ын 2019 оны СТААудитын тайланБулган аймаг2020
21.Булган аймгийн Могод сумын ТТЗ-ийн 2019 оны СТААудитын тайланБулган аймаг2020
22.Булган аймгийн Газрын харилцаа барилга, хот байгуулалтын газрын 2019 санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2020
23.Булган аймгийн Цагдаагийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2020
24.Булган аймгийн Татварын хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2020
25.Булган аймгийн Улсын төсвийн халамжийн сангийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2020
26.БУЛГАН АЙМГИЙН ДАШИНЧИЛЭН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланБулган аймаг2020
27.БУЛГАН АЙМГИЙН РАШААНТ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланБулган аймаг2020
28.Булган аймгийн ХЭДСан-гийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2020
29.БУЛГАН АЙМГИЙН БАЯН-АГТ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланБулган аймаг2020
30.Прокурорын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2020
31.БУЛГАН АЙМГИЙН БУГАТ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланБулган аймаг2020
32.Булган аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2020
33.Булган аймгийн Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2020
34.БУЛГАН АЙМГИЙН МОГОД СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланБулган аймаг2020
35.БУЛГАН АЙМГИЙН ГУРВАНБУЛАГ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланБулган аймаг2020
36.БУЛГАН АЙМГИЙН БУЛГАН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 3-р СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланБулган аймаг2020
37.Булган сумын Нэгдүгээр сургуулийн 2019 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2020
38.БУЛГАН АЙМГИЙН СЭЛЭНГЭ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланБулган аймаг2020
39.БУЛГАН АЙМГИЙН ОРХОН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланБулган аймаг2020
40.БУЛГАН АЙМГИЙН БАЯННУУР СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланБулган аймаг2020
41.Булган аймгийн УЦУОШТөвийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2020
42.БУЛГАН АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланБулган аймаг2020
43.БУЛГАН АЙМГИЙН БУЛГАН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЭРДМИЙН ӨРГӨӨ ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланБулган аймаг2020
44.БУЛГАН АЙМГИЙН ТЭШИГ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланБулган аймаг2020
45.Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2020
46.БУЛГАН АЙМГИЙН БҮРЭГХАНГАЙ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланБулган аймаг2020
47.Шүүхийн тамгын газар 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2020
48.БУЛГАН АЙМГИЙН ХИШИГ-ӨНДӨР СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланБулган аймаг2020
49.Булган аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 2019 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2020
50.БУЛГАН АЙМГИЙН ХАНГАЛ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланБулган аймаг2020
Үр дүнд: 72