"Цэвэр орчин-Цэмцгэр Булган" аяны хүрээнд хуваарьт газрын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ.


Аймгийн Засаг даргын захирамжаар аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж буй "Цэвэр орчин - Цэмцгэр Булган" аяны хүрээнд манай хамт олон нийтийн цэвэрлэгээнд 1000 метр улсын чанартай автозам, голын голдирлын дагуух  хуваарьт газрын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ.